Eindexamen

Onze specialisten in specifieke vakken bereiden met de eindexamenleerlingen éénmaal per week op een vaste dag de schoolonderzoeken voor dat desbetreffende specifieke vak voor. Voor leerlingen die 5 dagen per week komen is deze begeleiding bij de prijs inbegrepen. Voor leerlingen die 3 of 4 dagen per week komen worden deze lessen in rekening gebracht. Deze hulp wordt in kleine groepjes gegeven waarbij de tijden en dagen worden overlegd met de leerlingen die 5 dagen per week komen en er wordt dan zo veel mogelijk rekening gehouden met de tijden waarop de leerlingen  sporten.