Welkom bij de
Bijles Academy

Op de Bijles Academy worden leerlingen extra ondersteund bij hun reis naar het behalen van het diploma. Tijdens de huiswerk-begeleiding worden leerlingen bijgestaan in het plannen, maken en leren van hun huiswerk en toetsen. Als er vragen zijn over de stof, kunnen de leerlingen altijd terecht bij de coaches, overhoorders en bijlesdocenten. Tijdens een bijles wordt veel dieper op de stof
ingegaan. Voor een bijles wordt een uur ingepland met een vakdocent of -specialist. Over het algemeen komen de volgende onderwerpen en activiteiten aan bod:

Bijles academy

1. Theorie en concepten,

2. Probleemoplossing: Bij een groot deel van de vakken draait het om het
oplossen van problemen. Tijdens de bijles kunnen leerlingen worden
geholpen met het begrijpen van de stappen voor de probleemoplossing
en het oefenen van problemen uit hun lesmateriaal of andere relevante
bronnen,

3. Praktische toepassingen: Het is belangrijk om de praktische toepassingen
van de vakken te begrijpen,

4. Huiswerk en opdrachten: De bijles kan ook gericht zijn op het helpen van
de leerling bij specifieke huiswerkopdrachten en projecten. Dit kan het
bespreken van vragen en onduidelijkheden omvatten en begeleiding bij
het maken van opdrachten,

5. Oefenexamens: Ter voorbereiding op toetsen en examens kunnen
bijlessen oefenexamens en -vragen om vaardigheden in het
beantwoorden bevatten om de leerling te helpen bij het begrijpen van het
format van de toetsen en om hun vaardigheden in het beantwoorden van
examenvragen te verbeteren.

En heel belangrijk:
6. Individuele aandacht: Bijlessen kunnen worden aangepast aan de
individuele behoeften van de leerling.

Waarom kiezen voor de Bijles Academy?

- Deskundige docenten: Onze docenten zijn experts in hun vakgebied en beschikken over de
vaardigheden om complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier over te brengen.

- Eén op één begeleiding: De bijlessen zijn bedoeld voor leerlingen die moeite
hebben met een bepaald vak.

In het kort:

Onze bijlesdocenten moedigen leerlingen aan om kritisch te denken en zelfstandig problemen op te lossen. Met actieve leermethoden helpen ze leerlingen complexe vraagstukken te begrijpen. Bij ons staat het stimuleren van probleemoplossend denken centraal, waardoor leerlingen niet alleen de stof beter begrijpen, maar ook zelfverzekerder worden in het aanpakken van uitdagingen.

De bijlessen kunnen in onze locaties op de Bachlaan 2 in Voorschoten en op
Lange Kerkdam 2 in Wassenaar gevolgd worden. Er kunnen strippenkaarten voor
5 of voor 10 bijlessen afgenomen worden. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Joost van de Ven, tel. 06-53504830

 

Neem contact op