Bijles

Heeft uw kind een steuntje in de rug nodig? Daar kunnen wij goed bij helpen. Aptroot geeft ook bijlessen. Onze specialisten geven deze bijlessen over hun eigen vakgebied. De bijlessen worden in overleg met de specialist gepland en zijn alleen mogelijk op structurele, wekelijkse basis. Onze coaches bespreken de resultaten en voortgang met de ouders, zo is het effect van de bijles heel inzichtelijk.

Bijles bij Aptroot betekent meer persoonlijke aandacht, zodat het zelfvertrouwen terugkomt en uw kind weer beter presteert.